Mødebooking

Få effektiv mødebooking hos Rethinkit med interesserede og kvalificerede kundeemner.

Mødebooking hos Rethinkit

Mødebooking kan være det første og vigtigste skridt mod større vækst og flere kunder. Mødebooking skaber nye relationer til potentielle kundeemner. Hos Rethinkit gør vi en forskel for vores kunder. Vi booker møder med interesserede og kvalificerede kundeemner. Vores mødebookere har den livs– og erhvervserfaring der skal til, for at skabe et godt førstehåndsindtryk, når vi ringer ud på vegne af jeres firma og dermed præger jeres videre dialog med kunden. Vores opgave er ikke at sælge, men at vække opmærksomhed hos jeres kunder og dermed bane vejen for jeres sælgere.

Mødebooking – de gode møder er afgørende for din succes

"Kvalitet frem for kvantitet" er vores mantra. Derfor bestræber vi os på at vore mødebooking er kvalificeret ud fra jeres kriterier, og hvor vi forventningsafstemmer med jeres kunder inden mødet. På den måde sikrer vi, at begge parter ved, hvad de kan forvente af det kommende møde.

Lad Rethinkit hjælpe med at give din mødebooking større værdi

Ved at lade Rethinkit være jeres sparringspartner og forlængede arm i det salgsarbejde, der kommer før selve mødet, kan I koncentrere jer om det, I er bedst til – nemlig at sælge.

Sæt salgsarbejdet på skinner, så I kan bruge tiden sammen med kunderne, hvor I skaber størst værdi!

Canvas salg, leadgenerering eller markedsanalyser - vi løser opgaven

Telemarketing kan bruges til mange ting bl.a. telefon canvas, leadgenerering eller markedsanalyser. Hos Rethinkit tilbyder vi bl.a. at løse følgende opgaver.

  • Mødebooking
  • Leadgenerering
  • Opfølgning på virksomhedens direct mail kampagner
  • Opdatering af databaser og kontaktpersoner
  • Dataindsamling til markedsanalyser og research
  • Eventmanagement – opfølgning på invitationer til events og seminarer før og efter afholdelse
  • Segmentering
  • Indhentning af accept til udsendelse af e-mail/permission marketing
  • Indkøb af emnedatabaser og vask af data
  • Rådgivning, træning og kursus af in-house telemarketingfunktion