Case - Favrskov Erhvervsråd. Læs om Favrskov erhvervsråds samarbejde med Rethinkit

Favrskov Erhvervsråd

"Rethinkit gennemførte i tre omgange en mødebookings-/phonerkampagne for Favrskov Erhvervsråd, i forbindelse med et regionalt erhvervsskoleprojekt. Der skulle bookes møder med lokale virksomheder i Favrskov, hvor målet var at afdække virksomhedernes behov for kompetenceudvikling for medarbejderne, samt at drøfte værdien af at tænke strategisk om udvikling af hele virksomhedens kompetencer. Rethinkits phonere er meget effektive, og har en fantastisk høj hit-rate, og kommer igennem til langt de fleste virksomheder. De formår at booke velkvalificerede møder, hvor der er høj velvilje og parathed hos virksomhederne, når møderne skal afholdes. Samarbejdet mellem os og phonerne har også fungeret ganske upåklageligt gennem hele forløbet. Favrskov Erhvervsråd kan varmt anbefale at samarbejde med Rethinkit om mødebookingsopgaver!"

 - Erhvervschef, Dan Skovgaard

 

Case - Skive Tekniske skole. Læs om Skive Tekniske Skoles erfaringer med Rethinkit  

"En meget positiv erfaring, som jeg varmt vil anbefale andre, der gerne vil lette deres hverdag, og samtidig sikre, at der kommer kundemøder i kalenderen”

Hvad siger de ellers?